Mogen we 30 seconden van uw tijd vragen om deze korte vragenlijst in te vullen?

Dank u voor uw medewerking

 

Bescherming van persoonlijke gegevens: dit is een anonieme bevraging. Antwoorden op deze vragenlijst worden vertrouwelijk behandeld en daarom worden individuele antwoorden niet vrijgegeven aan derden, gedeeld noch gepubliceerd. De resultaten van de bevraging worden alleen in anonieme samengevoegde gegevensreeksen gerapporteerd of geanalyseerd.

Confidentiality Notice: This is an anonymous survey. Responses to this survey are considered confidential and therefore individual responses will not be released, shared, or published. The survey results will be reported/analyzed in aggregate data sets.
Cancel