Prosimo, da namenite 30 sekund za izpolnjevanje te kratke ankete.

Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje!

 

OBVESTILO O ZAUPNOSTI: ANKETA JE ANONIMNA. ODGOVORI V TEJ ANKETI SE OBRAVNAVAJO ZAUPNO, ZATO INDIVIDUALNI ODGOVORI NE BODO RAZKRITI, RAZDELJENI ALI OBJAVLJENI. REZULTATI ANKETE BODO PREDSTAVLJENI/ANALIZIRANI V ZDRUŽENIH NIZIH PODATKOV.

Confidentiality Notice: This is an anonymous survey. Responses to this survey are considered confidential and therefore individual responses will not be released, shared, or published. The survey results will be reported/analyzed in aggregate data sets.
Cancel