Vennligst bruk et halvt minutt til å svare på denne korte spørreundersøkelsenTakk for samarbeidet! ANGÅENDE KONFIDENSIALITET: DETTE ER EN ANONYM SPØRREUNDERSØKELSE. SVAR PÅ UNDERSØKELSEN VIL BLI BEHANDLET KONFIDENSIELT OG INDIVIDUELLE SVAR PÅ UNDERSØKELSEN VIL IKKE BLI FRIGITT, DELT, ELLER PUBLISERT. RESULTATENE FRA UNDERSØKELSEN VIL BLI REPORTERT/ANALYSERT I KOMPLETTE DATASETT.

Confidentiality Notice: This is an anonymous survey. Responses to this survey are considered confidential and therefore individual responses will not be released, shared, or published. The survey results will be reported/analyzed in aggregate data sets.
Cancel