Veľmi pekne Vás prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka (trvanie maximálne 2 minúty)

Ďakujeme za spoluprácu!

 

UPOZORNENIE: Toto je anonymný prieskum. Poskytnuté odpovede sú považované za dôverné, a preto individuálne reakcie nebudú publikované, zdieľané alebo zverejnené. Výsledky prieskumu budú zverejnené iba analýzou sumárnych dát.

Confidentiality Notice: This is an anonymous survey. Responses to this survey are considered confidential and therefore individual responses will not be released, shared, or published. The survey results will be reported/analyzed in aggregate data sets.
Cancel