Proszę poświęć chwilę na wypełnienie krótkiej ankietyDziękuję za udział w ankiecie! POUFNOŚĆ INFORMACJI: TA ANKIETA JEST ANONIMOWA, UDZIELONE ODPOWIEDZI SĄ POUFNE, W ZWIĄZKU Z TYM NIE BĘDĄ PUBLIKOWANE I PREZENTOWANE. WYNIKI ANKIETY ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE W POSTACI ZAGREGOWANYCH ZESTAWIEŃ DANYCH.

Confidentiality Notice: This is an anonymous survey. Responses to this survey are considered confidential and therefore individual responses will not be released, shared, or published. The survey results will be reported/analyzed in aggregate data sets.
Cancel